multiversum-visual-3@2x
3

Ambulante diagnostiek en behandeling, advies, vorming

4

Diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuisomgeving

2

(Re)Integratie in maatschappij en beroepsleven

5

Gespecialiseerde behandeling in voltijdse of deeltijdse opname

1

Specifieke woonvormen

Algemene psychiatrie – Intro - Mortsel
Een doorverwijzing naar intro gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen op het nummer 0492 13 47 22, zowel voor de residentiële als de mobiele pijler. Elke weekdag van 9 u tot 16.30 u. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Psychosezorg – Narrante - Mortsel
Een aanmelding kan op het nummer 03 450 99 92 door de patiënt zelf, zijn familie of een hulpverlener. Bij voorkeur gebeurt een opname ma een intakegesprek zodat de beste zorgvorm kan worden bepaald. We engageren ons om zo snel mogelijk een plek te vinden, zeker bij dringende opnamevragen. Je kan de cluster iedere werkdag tussen 9 u en 16.30 u bereiken. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Verstandelijke beperking/dubbeldiagnose – Knoop – Mortsel
Een vraag tot opname kan, bij voorkeur, telefonisch gesteld worden op het nummer 03 450 99 93. De cluster is iedere werkdag tussen 9 u en 16.30 u bereikbaar. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Adolescenten – mArquee – Mortsel
Een vraag tot opname kan telefonisch gesteld worden op het 0492 13 74 79. De cluster is dagelijks bereikbaar tussen 9 u en 10 u en tussen 14.3  u en 15.30 u. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50). Adolescenten kunnen zichzelf aanmelden. Indien een adolescent verwezen wordt, vragen we een verwijsbrief/verslag met de nodige gegevens. Na de aanmelding nodigen we de jongere en belangrijke mensen uit zijn/haar omgeving (familie, vrienden, partner, betrokken hulpverleners, …) uit voor een intakegesprek.

Ouderen – Intermezzo – Mortsel
Een vraag tot opname kan gesteld worden door de patiënt, familie of een verwijzer op het nummer 03 450 99 95 op weekdagen tussen 9 u en 16.30 u. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Verslaving/dubbeldiagnose – Cadenza – Boechout
Aanvragen tot opname moeten worden gesteld door een professionele verwijzer op het nummer 03 460 11 70, via het e-mailadres lst.cadenzaopname@multiversum.broedersvanliefde.be of via dit online aanmeldingsformulier

Persoonlijkheidsproblemen – deStudio – Boechout
Verwijzers kunnen alle weekdagen tussen 8.30 u en 16.30 u bellen voor informatie op het nummer 03 460 16 06. Aanmelding voor behandeling moet gebeuren door de patiënt zelf op maandag tussen 13.30 u en 15 u op hetzelfde telefoonnummer (tenzij het een feestdag is).

GAUZZ: 
Antwerpen: 0471 84 28 88
Oost- en West-Vlaanderen: 0471 84 28 74
Vlaams-Brabant en Limburg: 0471 66 25 95
Meer informatie op www.gauzz.be

Polikliniek
Je kan alleen op afspraak naar de polikliniek. 
Campus Amedeus: 03 443 79 23
Campus Alexianen: 03 455 75 31

IBW
Registratie van nieuwe aanmeldingen voor Beschut Wonen en Veerkrachtwonen gebeurt via een online inschrijvingsformulier. Klik hier om toegang te krijgen tot het formulier.

Marcato
Voor informatie over de locatie te Boechout (De Vlonder/’t Karwei) kan er contact opgenomen worden met Nathalie Van Damme (03 454 23 07). Aanmelden kan op activering.boechout@multiversum.broedersvanliefde.be.
Voor aanmeldingen of informatie over de locatie in Mortsel (De Klapper/’t Aktief) kan er contact opgenomen worden met Tinne Weckx (0477 88 27 95).

PVT

Zowel de aanvraag als de opvolging gebeurt per regio.

Voor campus Den Heuvel (Boechout) en campus Waesdonck (Mortsel) betekent dit regio Antwerpen.
Voor campus De Liereman betekent dit regio Kempen. Een aanmelding voor de regio Kempen verloopt volgens de procedure, omschreven op de website van het netwerk GGZ Kempen.

Een aanmelding voor regio Antwerpen begint met invullen van deze aanmeldingsbundel. Zodra deze volledig ingevuld is, mag je de bundel via mail sturen naar willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.be. De officiële aanmeldingsdatum, bepalend voor de plaats op de wachtlijst, is de dag van ontvangst van de bundel.

De vraag tot opname wordt besproken op de maandelijks opnamebespreking PVT. Als de kandidaat-bewoner in aanmerking komt voor een opname in PVT, wordt hij uitgenodigd op intake. Tevens wordt er een advies voor een gepaste wooneenheid geformuleerd. De coördinator en zorginhoudelijk coördinator (Zico) van de geadviseerde PVT-wooneenheid nemen contact op met de verwijzende afdeling/dienst om een intakegesprek te plannen en te doen met de kandidaat-bewoner.

Als de intake positief is voor beide partijen, komt de kandidaat-bewoner officieel op de wachtlijst.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Willem Vekemans, tel 03 4601450 of via mail willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.