multiversum-visual-3@2x
functies-ambulant

Ambulante diagnostiek en behandeling, advies, vorming

functies-leefomgeving

Diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuisomgeving

functies-herstel

(Re)Integratie in maatschappij en beroepsleven

functies-ziekenhuis

Gespecialiseerde behandeling in voltijdse of deeltijdse opname

functies-wonen

Specifieke woonvormen

Algemene psychiatrie – Intro - Mortsel
Een doorverwijzing naar intro gebeurt door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact opnemen op het nummer 0492 13 47 22, zowel voor de residentiële als de mobiele pijler. Elke weekdag van 9 u tot 16.30 u. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Psychosezorg – Narrante - Mortsel
Een aanmelding kan op het nummer 03 450 99 92 door de patiënt zelf, zijn familie of een hulpverlener. Bij voorkeur gebeurt een opname ma een intakegesprek zodat de beste zorgvorm kan worden bepaald. We engageren ons om zo snel mogelijk een plek te vinden, zeker bij dringende opnamevragen. Je kan de cluster iedere werkdag tussen 9 u en 16.30 u bereiken. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Verstandelijke beperking/dubbeldiagnose – Knoop – Mortsel
Een vraag tot opname kan, bij voorkeur, telefonisch gesteld worden op het nummer 03 450 99 93. De cluster is iedere werkdag tussen 9 u en 16.30 u bereikbaar. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Adolescenten – mArquee – Mortsel
Een vraag tot opname kan telefonisch gesteld worden op het 0492 13 74 79. De cluster is dagelijks bereikbaar tussen 9 u en 10 u en tussen 14.3  u en 15.30 u. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50). Adolescenten kunnen zichzelf aanmelden. Indien een adolescent verwezen wordt, vragen we een verwijsbrief/verslag met de nodige gegevens. Na de aanmelding nodigen we de jongere en belangrijke mensen uit zijn/haar omgeving (familie, vrienden, partner, betrokken hulpverleners, …) uit voor een intakegesprek.

Ouderen – Intermezzo – Mortsel
Een vraag tot opname kan gesteld worden door de patiënt, familie of een verwijzer op het nummer 03 450 99 95 op weekdagen tussen 9 u en 16.30 u. Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van campus Amedeus (03 440 68 50).

Verslaving/dubbeldiagnose – Cadenza – Boechout
Aanvragen tot opname moeten worden gesteld door een professionele verwijzer op het nummer 03 460 11 70 of via mail lst.cadenzaopname@multiversum.broedersvanliefde.be. Bij aanmelding worden naast persoonlijke gegevens ook informatie gevraagd over vorige behandelingen. We proberen binnen de 24u contact op te nemen voor verdere concrete stappen.

Daghospitaal Cadenza 5
Aanmeldingen voor het daghospitaal gebeuren ook door een professionele verwijzer op het nummer 03 460 13 74 70 of via mail lst.cadenzaopname@multiversum.broedersvanliefde.be. Vanuit de afdeling wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Persoonlijkheidsproblemen – deStudio – Boechout
Verwijzers kunnen alle weekdagen tussen 8.30 u en 16.30 u bellen voor informatie op het nummer 03 460 16 06. Aanmelding voor behandeling moet gebeuren door de patiënt zelf op maandag tussen 13.30 u en 15 u op hetzelfde telefoonnummer (tenzij het een feestdag is).

GAUZZ: 
Antwerpen: 0471 84 28 88
Oost- en West-Vlaanderen: 0471 84 28 74
Vlaams-Brabant en Limburg: 0471 66 25 95
Meer informatie op www.gauzz.be

Polikliniek
Je kan alleen op afspraak naar de polikliniek. 
Campus Amedeus: 03 443 79 23
Campus Alexianen: 03 455 75 31

IBW
Neem via mail contact op met de medewerker intake (souad.tabla@multiversum.broedersvanliefde.be).

Marcato
Voor informatie over de locatie te Boechout (De Vlonder/’t Karwei) kan er contact opgenomen worden met Nathalie Van Damme (nathalie.vandamme@multiversum.broedersvanliefde.be). Aanmelden kan op activering.boechout@multiversum.broedersvanliefde.be.
Voor aanmeldingen of informatie over de locatie in Mortsel (De Klapper/’t Aktief) kan er contact opgenomen worden met Tinne Weckx (tinne.weckx@multiversum.broedersvanliefde.be).

PVT
Voor de regio Antwerpen (PVT Den Heuvel / PVT Waesdonck / PVT De Wijngaard) moet de “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden volgend adres: lst.obpvtantw@multiversum.broedersvanliefde.be.
Meer informatie krijg je bij Willem Vekemans (willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.be).

Voor de regio Kempen (PVT De Liereman) moet je je telefonisch aanmelden via het Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen op nummer 0499 77 30 08. Meer informatie bij Katrien Priëels (katrien.prieels@multiversum.broedersvanliefde.be).