Maatschappelijk herstel

Via het aanbieden van zorgactiviteiten binnen een arbeidscontext kunnen we patiënten doelgerichter voorbereiden op een (her)tewerkstelling na hun opname .

Het trainen van de arbeidsattitudes – en vaardigheden staan centraal en worden geobserveerd. Vanuit deze vertrouwde omgeving zal geleidelijk aan het traject buiten de muren van het ziekenhuis verder worden gezet. Doorheen dit proces is er voldoende aandacht om samen te werken met externe professionele instanties.

De arbeidstrajectbegeleider (ATB) bekijkt tijdens een individueel gesprek met de cliënt wat haalbaar is op vlak van arbeid en biedt ondersteuning doorheen het traject. Er wordt samen op zoek gegaan naar een gepaste werkvorm: vrijwilligerswerk, maatwerkbedrijf, reguliere (her)tewerkstelling.

Het aanbod bestaat uit een Bakatelier, Kookatelier en Tuinatelier. In 4 pijlers worden de arbeidszorgmedewerkers ingezet: onthaal en inwerking, productieateliers, verkoop en ondersteunende diensten.

Je kan bij ons terecht voor ons vast assortiment van ambachtelijke producten.

Klanten zijn welkom in het verkooppunt aan de George Van Raemdoncklaan 5 in Boechout. Om het contactmoment in ons gebouw te beperken, geven we er wel de voorkeur aan dat je vooraf bestelt.

Bestellen kan via:

  • via mail - bestellingen@tkarwei.be
  • telefonisch - 03 455 38 78 op werkdagen (dinsdagnamiddag gesloten) tussen 9 en 11 u en van 13 u tot 15 u

Bestellingen kunnen afgehaald worden of klaargezet in onze broodbak buiten aan de poort. Ook thuislevering is een optie.

Betalen kan contant, maar bij voorkeur op factuur.

Wie zijn we en wat doen we?

Wij hanteren al meer dan vier jaar dezelfde prijzen. Maar door de recente stijgingen van de kosten van grondstoffen en energie zijn wij bij ’t Karwei genoodzaakt om onze prijzen aan te passen.

Prijslijst 't Karwei

Het aanbod bestaat uit een Fietsatelier, Soepatelier en Papieratelier. Er wordt sterk ingezet op de positieve effecten van arbeid door middel van een uniek trajectplan dat samen met de cliënt wordt opgemaakt.

De begeleiding is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, sociale omgang, resultaatsgericht werken en dit met persoonlijk advies en ondersteuning op maat. Een cliënt wordt aangespoord om zelf bewuste keuzes te maken, vaardigheden te verwerven en om terug een rol op te nemen in de samenleving.

Contact: 0471 35 18 98

Folder Marcato
Folder Puente

We trachten vanuit de centrale vrijetijdswerking een gepast en kwalitatief antwoord te geven op de zorgvragen van elk individu m.b.t. vrije tijd en ontmoeting.

Onze aanpak is samenlevingsgericht, we leggen de nadruk eerder op de mogelijkheden dan op de beperkingen en streven normalisatie na. We bekijken vrije tijd als een inhoudelijk tijdsdeel dat naast andere tijdsdelen staat en hebben aandacht voor een geïndividualiseerde en herstelgerichte benadering.

Vrijetijdstrajectbegeleiding ( VTTB) kan mensen ondersteunen bij het zoeken naar het geschikte aanbod, bespreekbaar stellen en werken aan knelpunten, aanleren van vaardigheden, het leggen van contacten, het maken van keuzes, ondernemen van concrete stappen … Tijdens dit zoekproces kan VTTB ook een startpunt zijn om te komen tot waardevolle samenwerkingsverbanden met vrijetijdspartners en organisaties.

De Vlonder is een ontmoetingscentrum voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid dat gerund wordt volgens het clubhuismodel. Dit model is ontwikkeld door leden van het Fountainhouse in New York die 36 zgn.  “standards” ontwikkelde.

Momenteel zijn er 48 leden aangesloten die bijgestaan worden door een tweetal stafleden en een aantal vrijwilligers.

In het clubhuis staat ontmoeting centraal, maar niets moet. Nochtans is een actieve participatie aan de clubhuisraad noodzakelijk om inhoud te geven aan dit clubhuis. Zo wordt er maandelijks een kalender opgesteld voor de planning van allerlei activiteiten: koken, wandelen, bewegen, crea- atelier, filmclub, actua –praatclub, muziek beluisteren, internetten, uitstappen, vakanties, … Er is veel aandacht voor de seizoenen, verjaardagen, feestdagen en andere markante gebeurtenissen.

De leden zijn ook verantwoordelijk voor de uitbating van het alcoholvrij Vlondercafé. Acties worden bedacht zoals “milkshake van de maand”. Hier wordt ’s morgens ook een ontbijt geserveerd voor 2,5 euro. In de zomer is er het gezellige terras in de prachtige tuin waar men kan genieten van een verfrissend drankje, originele verse fruitsappen, muntthee, enz.

Het bestuur is in handen van de “stuurgroep” die tweewekelijks samenkomt en bestaat uit leden, stafleden en vrijwilligers.

De Vlonder is ook dé plek waar herstelprogramma’s worden aangeboden:

- de herstelwerkgroep komt hier tweewekelijks samen (zie folder in bijlage);

- cursus WRAP (Welness and Recovery Action Plan);

- een groep leden heeft zich verenigd onder de noemer  “Werkgroep Vlonderaars”. Aan de hand van een Power Point vertellen zij over de werking van De Vlonder en wat dit betekent in het kader van hun herstel. Zij komen graag hun verhaal vertellen in ziekenhuizen, scholen enz.

De Vlonder: een remissiehuis

Elke dinsdag is het remissiehuis open van 9 u tot 10 u. Dit is een nazorgservice aangeboden door het Wit-Gele Kruis waarbij de toediening van een langwerkend antipsychoticum en assertieve opvolging centraal staat. Uiteraard kunnen deze cliënten gebruik maken van de infrastructuur van De Vlonder.

Praktisch:

Het lidmaatschap kost 12 euro per jaar en geeft recht op gratis internetgebruik en deelname aan alle activiteiten.

Openingsuren: alle werkdagen van 9 u tot 14.30 u.

Ontmoetingscentrum De Vlonder
George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
T 0490 64 43 60

Klanten zijn welkom in het verkooppunt aan de George Van Raemdoncklaan 5 in Boechout. Om het contactmoment in ons gebouw te beperken, geven we er wel de voorkeur aan dat je vooraf bestelt.

Bestellen kan via:

  • via mail - bestellingen@tkarwei.be
  • telefonisch - 03 455 38 78 op werkdagen (dinsdagnamiddag gesloten) tussen 9 en 11 u en van 13 u tot 15 u

Bestellingen kunnen afgehaald worden of klaargezet in onze broodbak buiten aan de poort. Ook thuislevering is een optie.

Betalen kan contant, maar bij voorkeur op factuur.

Wie zijn we en wat doen we?

Wij hanteren al meer dan vier jaar dezelfde prijzen. Maar door de recente stijgingen van de kosten van grondstoffen en energie zijn wij bij ’t Karwei genoodzaakt om onze prijzen aan te passen.

Prijslijst 't Karwei

Onze derde verdieping is ingericht als ruimte om ontmoeting te faciliteren. Gastvrijheid, het creëren van gezelligheid en een warm onthaal staan daarin centraal.

Tijdens de openingsuren verwelkomen wij graag gekende cliënten en hun netwerk, maar eveneens buurtbewoners en organisaties waarmee we samenwerken zoals Similes en OpWegg.

Ontmoeting biedt een plek waar informatie beschikbaar is over het aanbod op vlak van vorming en vrije tijd in de wijde omgeving.
Eveneens wordt op vastgelegde tijdstippen een aanbod op de locatie zelf voorzien.

Om mensen te ontmoeten is geen aanmelding vereist. We vinden het wel een meerwaarde om een introductiegesprek te voorzien om mensen wegwijs te maken.

De werking van ontmoeting steunt op teamleden én vrijwilligers die je graag verwelkomen.
Cliënten met een trajectplan binnen de pijler Werk kunnen ook ingeschakeld worden binnen de werking van Ontmoeting om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Ontmoetingscentrum De Klapper
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
0471 35 18 98

Folder Marcato

Onder de naam FORTE biedt Zorggroep Multiversum kennis en kunde van ervaringswerkers/ervaringsvrijwilligers aan voor patiënten, hulpverleners en beleid in de vorm van:

- Advies, vorming en coaching
- Ervaringsdelen op basis van getuigenissen
- Herstelondersteuning
- Anti- stigma activiteiten

Met verbinding als uitgangspunt is FORTE een dynamische verrijking voor de reguliere hulpverlening en een krachtige ondersteuning voor het herstelproces van de patiënt.

’t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum ligt in het centrum van Turnhout. ’t Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers.
Voor elke cliënt wordt passende dagbesteding gezocht, indien mogelijk al in samenwerking met de verwijzer. De cliënt wordt ook begeleid en ondersteund bij het volhouden van de dagbesteding.
Bewoners van PVT De Liereman in Oud-Turnhout vinden in ’t Twijgje een zinvolle tijdsbesteding.

www.twijgje.be