Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. De zorggroep verenigt meerdere zorgvormen:

  • ambulante diagnostiek en behandeling, advies en vorming
  • bemoeizorgteams, mobiele teams en mobiel crisisteam
  • het psychiatrisch ziekenhuis met campussen in Boechout en Mortsel
  • het psychiatrisch verzorgingstehuis met locaties in Mortsel, Boechout, Malle en Oud-Turnhout
  • beschut wonen

Nieuws

In onze polikliniek worden ook groepssessies aangeboden, zowel voor patiënten als voor familieleden of naasten. Momenteel lopen enkele sessies van onze cluster voor jongeren, mArquee, en onze cluster Verstandelijke beperking/dubbeldiagnose, Knoop. Lees meer.

Coronamaatregelen

Om onze zorgverlening te kunnen blijven garanderen vragen we aan iedereen die bij ons komt om rekening te houden met enkele algemene richtlijnen.

Klik hier voor een overzicht van onze coronamaatregelen.

functies-ambulant

Ambulante diagnostiek en behandeling, advies, vorming

functies-leefomgeving

Diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuisomgeving

functies-herstel

(Re)Integratie in maatschappij en beroepsleven

functies-ziekenhuis

Gespecialiseerde behandeling in voltijdse of deeltijdse opname

functies-wonen

Specifieke woonvormen