Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. De zorggroep verenigt meerdere zorgvormen:

  • ambulante diagnostiek en behandeling, advies en vorming
  • bemoeizorgteams, mobiele teams en mobiel crisisteam
  • het psychiatrisch ziekenhuis met campussen in Boechout en Mortsel
  • het psychiatrisch verzorgingstehuis met locaties in Mortsel, Boechout, Malle en Oud-Turnhout
  • beschut wonen

Groepsaanbod in polikliniek

Naast een individueel parcours biedt onze polikliniek ook therapie en begeleiding in groepsverband. Er zijn groepssessies op campus Amedeus in Mortsel en op campus Alexianen in Boechout (verslaving).

Via deze link vind je meer informatie.

Familietevredenheidsmeting

Zorggroep Multiversum doet dit jaar opnieuw mee aan de Familietevredenheidsmeting. Het doel van deze bevraging is om inzicht te krijgen in het familiebeleid van Multiversum: wat doen we goed en wat zijn werkpunten?

Meer info op de afdelingen.

functies-ambulant

Ambulante diagnostiek en behandeling, advies, vorming

functies-leefomgeving

Diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuisomgeving

functies-herstel

(Re)Integratie in maatschappij en beroepsleven

functies-ziekenhuis

Gespecialiseerde behandeling in voltijdse of deeltijdse opname

functies-wonen

Specifieke woonvormen