Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

In onze polikliniek kan je een psychiater, psycholoog, orthopedagoog en/of seksuoloog raadplegen. Het individuele aanbod omhelst indicatiestelling en behandeling. De behandeling kan bestaan uit medicatie en/of gesprekken. Daarnaast bieden we ook een uitgebreid groepsaanbod. Klik hier voor een overzicht van al onze psychiaters en psychologen.

Print de folder

We richten ons op personen met diverse psychische klachten. De polikliniek op campus Amedeus in Mortsel richt zich op algemene psychiatrische problemen zoals depressie, angststoornissen, bipolaire stoornissen en psychose. Daarnaast heeft campus Amedeus ook een apart aanbod voor jongeren (16-24 jaar), ouderen (65+) en personen met een verstandelijke beperking. Campus Alexianen in Boechout richt zich op verslavingsproblemen, zowel middelen (drugs, alcohol, medicatie) als gedrag (gokken en gamen) en dubbeldiagnose.

Patiënten die een opname achter de rug hebben kunnen poliklininisch opgevolgd worden. Dit kan best afgesproken worden tijdens de opname. Ook zonder voorafgaande opname kan je bij ons terecht.

Aanmelden op campus Amedeus in Mortsel kan door een cliënt, familie of een verwijzer (huisarts, CAW,...) Op campus Alexianen in Boechout gebeurt dit steeds na een verwijzing door een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, …).

De raadplegingen zijn steeds op afspraak. Aanmelden kan via dit formulier. Wil je meer info? Bel naar 03 443 79 23, elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 17 u.

Afhankelijk van de problematiek kom je op campus Amedeus in Mortsel of Campus Alexianen in Boechout terecht. Meer informatie over bereikbaarheid vind je hier.

 • Campus Amedeus: Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
 • Campus Alexianen: Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout
 • Identiteitskaart
 • Eventueel een OCMW-waarborg of de gegevens van de beheerder, voogd of voorziening of andere derde die jouw betalingen regelt

Een consultatie bij een psycholoog/orthopedagoog/seksuoloog

 • Een standaard gesprek (50min): €65
 • Een kort gesprek (30min): €45
 • Telefonisch standaard gesprek: €65
 • Telefonisch kort gesprek: €45
 • Verzuimforfait: €35 (Gratis annuleren kan ten laatste 24 u op voorhand, anders wordt een verzuimforfait aangerekend.)

De polikliniek heeft ook een beperkt aanbod binnen de conventie. Raadpleeg hiervoor de volgende website: https://www.netwerksara.be/psychologische-zorg-in-de-eerste-lijn/lijst-eerstelijnspsychologen/

Voor eventuele terugbetalingen van de mutualiteit, kan je best informeren bij je mutualiteit zelf.

HerstelAcademie Antwerpen, Voor- en Noorderkempen is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners en is actief in de regio van het ggz-netwerk SaRA. HerstelAcademie biedt kortdurende vormingen aan rond herstel, psychische kwetsbaarheid en veerkracht op diverse locaties in de regio Antwerpen, Voor- en Noorderkempen. Hun vormingsaanbod ontstaat in coproductie, vanuit een evenwaardige samenwerking tussen trainers met een professionele achtergrond en trainers met een ervaringsdeskundigheid. Met hun verhaal brengen ze een boodschap van hoop, begrip en mogelijkheden, evenals praktische handvaten om je leven in eigen handen te nemen.

De vormingen van HerstelAcademie staan open voor iedereen. Onze studenten zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun naaste omgeving, (toekomstige) hulpverleners, maar evenzeer elke geïnteresseerde burger.

Meer informatie: https://herstelacademie.be/regions/antwerpen-voor-en-noorderkempen/
Mailen naar antwerpen@herstelacademie.be

Mensen met een beperking hebben meer kans om een psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen te ontwikkelen. De combinatie van meerdere problematieken kan soms leiden tot complexe hulpvragen, die invloed hebben op meerdere levensdomeinen: zelfredzaamheid, (het aangaan van) relaties, vrije tijd, werken, …

Folder Onada

Personen met gedrags- en/of psychiatrische problemen en

 • een verstandelijke beperking;
 • en/of een autismespectrumstoornis (ASS);
 • of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH);

die zich in een vastgelopen situatie bevinden.

Doelstellingen

- Terug op de sporen brengen van de vastgelopen situatie;
- Draagkracht natuurlijk en/of professioneel netwerk verhogen;
- Brugfunctie tussen sectoren creëren;
- Signaal- en sensibiliserende functie op beleidsniveau.

Onada gaat samen met enkele consulenten op zoek naar een manier om de vastgelopen situatie te doorbreken. Consulenten zijn professionele hulverleners, werkzaam binnen verschillende sectoren zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, … Zij denken mee na vanuit hun expertise en geven inzichten en adviezen.

Wanneer we je vraag niet kunnen oplossen, zoeken we voor jou naar een dienst of organisatie die je kan verder helpen.

Wie kan zich aanmelden?

Zowel de cliënt, iemand vanuit het natuurlijk netwerk (ouders,…) als hulpverleners uit alle sectoren (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector, onderwijs, …) kunnen zich aanmelden bij Onada. Aanmelden bij Onada kan telefonisch op het nummer 0472 30 79 27. of door een mail te sturen naar onada@multiversum.broedersvanliefde.be. Alle gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld. De ondersteuning die wordt geboden, is gratis.

Zorggroep Multiversum, campus Amedeus
Deurnestraat 252 - 2640 Mortsel
onada@multiversum.broedersvanliefde.be
Telefoonnummer:03/440 68 50

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een consult bij Onada?
Een vraag naar ondersteuning is gratis. VAPH en Zorggroep Multiversum nemen de kosten op zich.

Is een diagnose, attest van beperking of psychiatrische problematiek nodig?
Nee, wel moet er een sterk vermoeden zijn dat de cliënt een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel heeft.

Biedt Onada begeleiding aan huis?
Nee. Onada is tijdelijk in beeld om het netwerk te ondersteunen, maar voorziet geen individuele begeleiding aan huis.

Het Kruispunt biedt gratis* eerste hulp bij psychische en sociale problemen voor inwoners (vanaf zestien jaar) in een bepaalde regio. Het biedt geen langdurige begeleiding, maar probeert om in enkele gesprekken mensen verder te helpen, en indien nodig door te verwijzen.
* Een eerste gesprek is gratis. Daarna kost een gesprek 11 euro (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Er is ook een groepsaanbod (dat kost 2,5 euro/sessie).

ELZ ZORA, ELZ Antwerpen-Oost… en ELZ Antwerpen-Noord maken deel uit van de zorgregio van Multiversum.

Alle locaties: www.kruispunten.be/contact
Groepsaanbod: www.kruispunten.be/groepsaanbod

Mobiel Team Multiversum heeft een vormingsaanbod. We richten ons hierbij op alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshelpsters, buurtwerkers, …).

De inhoud van de vorming wordt in samenspraak bepaald. Een aanbod is beschikbaar omtrent psychiatrische ziektebeelden, basishouding en communicatie (hoe omgaan met een cliënt met een psychiatrische problematiek) en supervisie (coaching betreffende concrete casussen aan hulpverleners in het werkveld).

Contactgegevens:

Mobiel Team Multiversum via T 0492 13 47 21

Professionele en niet-professionele zorgverleners kunnen op werkdagen tussen 9-20 u op het aanmeldingsnummer van de cluster Algemene Psychiatrie (T 0492 13 47 22), terecht voor een vraag omtrent advies en wegwijs.

Een medewerker van de telefonische permanentie biedt ondersteuning in de zoektocht naar de juiste hulp op basis van de sociale kaart van SaRA.

Een telefonische adviesvraag kan ook resulteren in een adviesverlening omtrent het omgaan met de cliëntsituatie op locatie, in aanwezigheid van de cliënt.

Ten slotte kan via de advies- en wegwijzertelefoon ook een deskundige in de volwassenenpsychiatrie ingeroepen worden voor een uitgebreid advies tijdens een overleg.