WIE IS WIE: DIRECTIE, MANAGEMENT, MEDISCHE STAF

ELS VANHEUSDEN | Algemeen directeur

Prof. dr. GEERT DOM | Adjunct medisch directeur

ERIK NEIRINCKX | Adjunct-directeur Zorg

Prof. dr. MARIANNE DESTOOP | Medisch directeur

JORIS HOUSEN | Directeur Zorg

JEROEN HENDRICKX | Directeur Organisatie, HR en IT

MANAGERS

GERARD COONEN | Manager infrastructuur, aankoop en facilitaire diensten

RENE VAN MIEGHEM | Manager administratie en financiën

ZORGMANAGERS

FRANCIS DE GROOT | Zorgmanager cluster verslaving / dubbeldiagnose en cluster persoonlijkheidsstoornissen

TAMARA SCHOEFS | Zorgmanager clusters ouderen, psychosezorg en algemene psychiatrie

NICOLE VAN HOUTVEN | Zorgmanager cluster beschut wonen

WILLEM DE MUER | Zorgmanager cluster adolescenten en cluster verstandelijke beperking

ELLEN BERGHMANS | Zorgmanager mobiele teams, polikliniek en activering

ANTOON VANDEKERCKHOVE | Zorgmanager cluster PVT

BELEIDSARTSEN

Dr. STIJN CLEYMANS | Beleidsarts cluster ouderen

Dr. TINE DE RIDDER | Beleidsarts cluster PVT en psychosezorg

Dr. CORNELIA VAN HAM | Beleidsarts cluster verstandelijke beperking

Dr. LIEVE DE BACKER| Beleidsarts cluster adolescenten en Beschut Wonen

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE | Beleidsarts cluster algemene psychiatrie en mobiele teams

Dr. ROEL VAN ROY | Beleidsarts cluster persoonlijkheidsproblemen

Dr. STIJN CLEYMANS

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. LIEVE DE BACKER

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. TINE DE RIDDER

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. MARIANNE DESTOOP

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. MARIJKE EVERAERT

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. HUGO JORENS

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. LUC LANCELOT

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. HEIDI STOOP

Kinder- en jeugdpsychiater - geconventioneerd

 

Dr. ANNETTE GROENENDIJK

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. KAROLIEN VEKEMANS

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. CATHERINE DE GROOF

Kinder- en jeugdpsychiater - geconventioneerd

 

Dr. BENOIT DEBANDT

Psychiater - geconventioneerd

 

Prof. dr. GEERT DOM

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. KARIN HEYDE

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. MARLIEKE KLUIVER

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. NIEL MERCKX

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. SAM TIELENS

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. ROEL VAN ROY

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. SIMON STOOP

Psychiater - geconventioneerd

 

Dr. ELINE BRAET

Geconventioneerd

 

Dr. ANNELIES COLLIERS

Geconventioneerd

 

Dr. ELINE DE HAECK

Geconventioneerd

 

Dr. EVELYNE HOUSIAUX

Geconventioneerd