WIE IS WIE: DIRECTIE, MANAGEMENT, MEDISCHE STAF

ELS VANHEUSDEN | Algemeen directeur

BART GOOSSENS | Adjunct-directeur zorg

JORIS HOUSEN | Directeur zorg

Prof. dr. GEERT DOM | Medisch directeur

JEROEN HENDRICKX | Directeur Organisatie & HR

MANAGERS

GERARD COONEN | Manager infrastructuur, aankoop en facilitaire diensten

RENE VAN MIEGHEM | Manager administratie, financiën en IT

ZORGMANAGERS

FRANCIS DE GROOT | Zorgmanager cluster verslaving / dubbeldiagnose en cluster persoonlijkheidsstoornissen

ERIK NEIRINCKX | Zorgmanager clusters Ouderen, Psychosezorg en Algemene psychiatrie

NICOLE VAN HOUTVEN | Zorgmanager cluster Beschut Wonen

WILLEM DE MUER | Zorgmanager cluster adolescenten en cluster verstandelijke beperking

ELLEN BERGHMANS | Zorgmanager Mobiele teams, polikliniek en Activering

ANTOON VANDEKERCKHOVE | Zorgmanager cluster PVT

BELEIDSARTSEN

Dr. STIJN CLEYMANS | Beleidsarts cluster ouderen

Dr. TINE DE RIDDER | Beleidsarts cluster PVT / Beschut Wonen

Dr. CORNELIA VAN HAM | Beleidsarts cluster verstandelijke beperking

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE | Beleidsarts cluster algemene psychiatrie en mobiele teams

Dr. LIEVE DE BACKER| Beleidsarts cluster adolescenten

Dr. MARIANNE DESTOOP | Beleidsarts cluster verslaving / dubbeldiagnose

Dr. ROEL VAN ROY | Beleidsarts cluster persoonlijkheidsproblemen

Dr. WARD VERBRUGGEN | Beleidsarts cluster psychosezorg

Dr. STIJN CLEYMANS

Dr. LIEVE DE BACKER

Dr. TINE DE RIDDER

Psychiater - geconventioneerd

tine.deridder@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. MARIANNE DESTOOP

Dr. MARIJKE EVERAERT

Dr. HUGO JORENS

Psychiater - geconventioneerd

hugo.jorens@multiversum.brroedersvanliefde.be

Dr. LUC LANCELOT

Psychiater - geconventioneerd

luc.lancelot@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. HEIDI STOOP

Kinder- en jeugdpsychiater - geconventioneerd

heidi.stoop@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. CORNELIA VAN HAM

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA

Dr. CLAUDIA CORNELIS

Dr. CATHERINE DE GROOF

Kinder- en jeugdpsychiater - geconventioneerd

catherine.degroof@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. BENOIT DEBANDT

Prof. dr. GEERT DOM

Psychiater - geconventioneerd

geert.dom@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. KARIN HEYDE

Psychiater - geconventioneerd

karin.heyde@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. MARLIEKE KLUIVER

Dr. NIEL MERCKX

Psychiater - geconventioneerd

niel.merckx@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. SAM TIELENS

Psychiater - geconventioneerd

sam.tielens@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. ROEL VAN ROY

Psychiater - geconventioneerd

roel.vanroy@multiversum.broedersvanliefde.be

Dr. WARD VERBRUGGEN

Dr. ELINE BRAET

Dr. ALINE DE KEYSER

Dr. ELINE DE HAECK

Dr. EVELYNE HOUSIAUX