Groepssessies in polikliniek

Voel je je gesterkt door anderen hun verhaal? Wil je ook zelf ervaringen delen met mensen in een soortgelijke situatie? Dan is een groepssessie in onze polikliniek waarschijnlijk iets voor jou. Onze lopende sessies zijn voor: volwassenen met een verslavingsproblematiek, ouders van jongeren met een psychische kwetsbaarheid, volwassenen met een beperking en volwassenen met stress-, angst-, en/of depressieve klachten. Lees hieronder wat het beste aansluit bij jouw verwachtingen.

EEN OPSTAP NAAR HERSTEL BINNEN VERSLAVING EN DUBBELDIAGNOSE

Deze groepsreeks  is gericht op verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord. Binnen deze wekelijkse samenkomst raken we verschillende thema’s aan zoals motivatie, coping, herstel en het hulpverleningslandschap.

De sessies worden telkens begeleid door éénzelfde psycholoog samen met een afwisselende medebegeleider. Zo worden er verschillende disciplines binnen de aangeboden sessies samen gebracht zoals ervaringsdeskundigen, systeemtherapeut en begeleiders. Bijkomend willen we de kans bieden om ook het sociaal netwerk te betrekken door de organisatie van netwerkavonden binnen dit traject.

Voor wie? Volwassenen met verslavingsproblematiek en dubbeldiagnose

Door wie? Eva Van Raemdonck is als psycholoog vaste begeleider en volgt de groepsreeks op met Ann De Winter (24uurs-begeleider), Nathalie Cornille (ervaringsdeskundige), Lise Docx (psycholoog) en Liesbeth  Vermeeren (ervaringsdeskundige)

Waar? Zorggroep Multiversum, PZ Campus Alexianen, Provinciesteenweg 408, Boechout

Wanneer? Elke donderdag om 15 u. Start op donderdag 9 februari. Met uitzondering van de netwerkavonden, dit tijdstip wordt doorgegeven bij aanvang van de eerste sessie.

Met vervolgdata: 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4

Kostprijs? €2,5 per sessie. In totaal €30 via éénmalige facturatie

Inschrijven: 03 443 79 23 - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u

MEET THE PARENTS: INTERACTIEVE SESSIE VOOR OUDERS VAN JONGEREN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Opgroeien betekent voor veel adolescenten door een intense en verwarrende periode gaan. Ook als ouder word je geconfronteerd met de zoektocht die je zoon/dochter doormaakt. Wanneer adolescenten zodanig vastlopen in hun ontwikkeling heeft dit niet alleen een impact op zichzelf, maar ook op hun omgeving. Vele ouders ervaren angst, stress, verdriet en machteloosheid. Het is geen gemakkelijke opdracht om de jongere te ondersteunen tijdens zo’n intense periode.

In de polikliniek op Campus Amedeus worden er in samenwerking met mArquee groepsreeksen aangeboden voor ouders/context van jongeren tussen 16 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid.

In deze groepsreeks brengen we ouders samen om te spreken over hun zoektocht als ouder. We delen ervaringen en zoeken samen naar handvaten. Er zullen verschillende thema’s aan bod komen: gevoelens die de zoektocht naar boven brengen, emotieregulatie bij adolescenten, omgaan met zelfverwondend gedrag en suïcidaliteit, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, … We trachten een combinatie te bereiken waar er deels informatie wordt gegeven, maar waar er evengoed ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Voor wie? Ouders/context van jongeren tussen 16 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid

Door wie? Linn Van Loon en Sarah Pauwels

Waar? Zorggroep Multiversum, PZ Campus Amedeus, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

Wanneer? Start op dinsdag 16/05 van 19 u – 20.30 u (Breng dan een foto van je gezin mee)

Met vervolgdata telkens op donderdag van 19 u – 20.30 u: 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 6/7, 13/7

Kostprijs? €2,5 per sessie en €20 voor de reeks van 8 sessies (via Conventie Psychologische Zorg)

Inschrijven: 03 443 79 23 - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u
Vol = vol (max. 20 deelnemers)

SAMEN UIT DE KNOOP

6 sessies met verschillende thema’s

  • Omgaan met stress
  • Leren grens geven
  • Werken met emoties
  • Vriendschappen en relaties

Voor wie? Volwassenen met een beperking. (Je heb een erkenning van het VAPH of je volgde Buitengewoon Onderwijs)

Door wie? Sophie Verstraeten, Evi Van Den Bogaert en Eva Baisier

Waar? Zorggroep Multiversum, Campus Amedeus, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

Wanneer? 19/09; 26/09; 03/10; 10/10; 17/10; 24/10, telkens van 11 u tot 12.30 u.

Kostprijs? € 120 voor 6 sessies

Inschrijven: evi.vandenbogaert@multiversum.broedersvanliefde.be en 03/443 79 2

max. 12 deelnemers

ACTie!

VAN MINDER PIEKEREN NAAR MEER LEVEN

Heb je te kampen met depressieve gevoelens, piekergedachten of angsten? Merk je dat deze je soms weerhouden om je te richten op de waardevolle zaken in je leven? Heb je soms moeite om bewust in contact te staan met eigen belevingen? Merk je dat tot actie komen moeilijk is? Dan is dit groepsaanbod iets voor jou.

In de polikliniek van het Multiversum organiseren wij een groepstraject voor mensen die ambulant en in kleine groep met zichzelf aan de slag willen gaan. Het traject loopt 3 maanden en bestaat uit 12 groepssessies waarbinnen we aan de slag gaan met ideeën vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Tijdens de sessies gaan we op een ervaringsgerichte wijze aan de slag met je binnenwereld en lichaam. Aan de hand van oefeningen, metaforen en huiswerkopdrachten werken we samen aan jouw veerkracht.

Voor wie? Volwassenen met stress-, angst- en/of depressieve klachten

Door wie? Kathleen Stessens, Jolien Cielen &, Julie Van Elst

Waar? Zorggroep Multiversum, PZ Campus Amedeus, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

Wanneer? Start op dinsdag 7 februari van 10 u tot 11.30 u

Met vervolgdata: 14/2; 28/2; 7/3; 21/3; 28/3; 11/4; 25/4; 2/5; 9/5; 16/5 en 23/5 (telkens van 10 u tot 11.30 u).

Kostprijs? € 2,5 (via Conventie Psychologische Zorg) per sessie

Inschrijven: 03 443 79 23 - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u.