Groepssessies in polikliniek

Voel je je gesterkt door anderen hun verhaal? Wil je ook zelf ervaringen delen met mensen in een soortgelijke situatie? Dan is een groepssessie in onze polikliniek waarschijnlijk iets voor jou. Onze lopende sessies zijn voor: ouders van jongeren met een psychische kwetsbaarheid, volwassenen met een verslaving en volwassenen met stress-, angst-, en/of depressieve klachten. Lees hieronder wat het beste aansluit bij jouw verwachtingen.

MEET THE PARENTS

Interactieve sessies voor ouders van jongeren met een psychische kwetsbaarheid

Opgroeien betekent voor veel adolescenten door een intense en verwarrende periode gaan. Ook als ouder word je geconfronteerd met de zoektocht die je zoon/dochter doormaakt. Wanneer adolescenten zodanig vastlopen in hun ontwikkeling heeft dit niet alleen een impact op zichzelf, maar ook op hun omgeving. Vele ouders ervaren angst, stress, verdriet en machteloosheid. Het is geen gemakkelijke opdracht om de jongere te ondersteunen tijdens zo’n intense periode.

In de polikliniek op Campus Amedeus worden er in samenwerking met mArquee groepsreeksen aangeboden voor ouders/context van jongeren tussen 16 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid.

In deze groepsreeks brengen we ouders samen om te spreken over hun zoektocht als ouder. We delen ervaringen en zoeken samen naar handvaten. Er zullen verschillende thema’s aan bod komen: gevoelens die de zoektocht naar boven brengen, emotieregulatie bij adolescenten, omgaan met zelfverwondend gedrag en suïcidaliteit, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, … We trachten een combinatie te bereiken waar er deels informatie wordt gegeven, maar waar er evengoed ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

“Je bent niet alleen, je leert van elkaar, ervaring delen, twijfels en zorgen delen, je hart luchten, ventileren. Veel tips en handvaten van jullie!”

Voor wie? Ouders/context van jongeren tussen 16 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid

Door wie? Psychologen Linn Van Loon en Sarah Pauwels

Waar? Zorggroep Multiversum, PZ Campus Amedeus, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

Wanneer? Startdag op woensdag 21/02 van 19 u tot 20.30 u (Breng dan een foto van je gezin mee!)
Met vervolgdata op: 28/02, 6/03, 20/03, 27/03, 3/04, 17/04 en 24/04 steeds van 19u tot 20u30

--> NIEUWE REEKS: 8/05, 15/05, 22/05, 29/05, 5/06, 12/06, 25/06, 3/07

Kostprijs? €2,5 per sessie en €20 voor de reeks van 8 sessies (via Conventie Psychologische Zorg)

Hoe inschrijven? Via 03 443 79 23 - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u
Vol = vol (max. 20 deelnemers)

ACTie

Van minder piekeren naar meer leven

Heb je te kampen met depressieve gevoelens, piekergedachten of angsten? Merk je dat deze je soms weerhouden om je te richten op de waardevolle zaken in je leven?  Heb je soms moeite om bewust in contact te staan met je eigen gevoelens en belevingen? Merk je dat tot actie komen moeilijk is? Dan zijn deze groepssessies misschien wel iets voor jou.

In de polikliniek van het Multiversum organiseren wij een groepstraject voor mensen die ambulant en in kleine groep (max 8) hieraan willen werken. Het traject omvat 12 sessies waarbinnen we op een ervaringsgerichte wijze aan de slag met je binnenwereld en lichaam. Aan de hand van oefeningen, metaforen, gesprekken en huiswerkopdrachten werken we samen aan jouw veerkracht, dit op basis van de Acceptatie- en commitmenttherapie (ACT) … van minder piekeren naar meer leven.

Voor wie? Volwassenen die kampen met depressieve gevoelens, piekergedachten of angsten

Door wie? Psychologen Kathleen Stessens en Eline Gerin

Waar? Zorggroep Multiversum, PZ Campus Amedeus, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

Wanneer? Binnenkort meer info.

Kostprijs? € 30 voor 12 sessies (via Conventie Psychologische Zorg)

Inschrijven: 03/443 79 23 - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u

EEN OPSTAP NAAR HERSTEL BINNEN VERSLAVING EN DUBBELDIAGNOSE

Deze groepsreeks is gericht op verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord. Het zijn interactieve bijeenkomsten die in totaal 10 sessies omvatten. Binnen deze wekelijkse samenkomst raken we verschillende thema’s aan zoals motivatie, coping, herstel en het hulpverleningslandschap. We bieden een multidisciplinaire werking aan. De sessies worden telkens begeleid door éénzelfde psycholoog samen met een afwisselende medebegeleider. Zo worden er verschillende disciplines binnen de aangeboden sessies samen gebracht zoals ervaringsdeskundigen, systeemtherapeut en begeleiders. Bijkomend willen we de kans bieden om ook het sociaal netwerk te betrekken door de organisatie van netwerkavonden binnen dit ambulant traject.

Voor wie? Volwassenen

Door wie? Psycholoog Eva Van Raemdonck is vaste begeleider en volgt de groepsreeks op met ervaringsdeskundigen Nathalie Cornille en Liesbeth Vermeeren, begeleider 24-uurszorg Ann De Winter en psycholoog Lise Dockx.

Waar? Zorggroep Multiversum, PZ Campus Alexianen, Provinciesteenweg 408, Boechout

Wanneer? Binnenkort meer info

Kostprijs? € 25 (via Conventie Psychologische Zorg) = éénmalig aangerekend via factuur, bedrag blijft hetzelfde, ook al ben je niet alle sessies aanwezig.

Inschrijven: 03/443 79 23 - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u