Coronamaatregelen

Bij zorggroep Multiversum blijft alle zorgverlening doorlopen. We nemen nog nieuwe patiënten op (behoudens lokale uitbraken) en face-to-face contact blijft de norm (behalve als iemand besmet is, dan zoeken we andere manieren om de behandeling verder te zetten).

Om deze zorg te kunnen blijven verlenen, zijn er maatregelen van kracht. We proberen daarbij een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen veiligheid en warme zorg/menselijkheid..

Bezoek

Neem steeds contact op met de afdeling/wooneenheid voor je bezoek. Zij weten best welke regels er op dat ogenblik gelden. Je zal je als bezoeker ook altijd moeten registreren.

Mondmaskers

Het is niet meer verplicht om een mondmasker te dragen, behalve als de afstand van 1,5 meter niet bewaard kan worden, als je symptomen vertoont, wacht op een testresultaat of een hoog risicocontact had. 

Daghospitalisanten, patiënten van de polikliniek en bezoekers moeten hun eigen mondmasker meebrengen. Dit mogen stoffen maskers zijn.

Voltijds opgenomen patiënten en bewoners krijgen hun mondmaskers op de afdeling/wooneenheid.

Registratie

Iedereen die eender waar binnenkomt in onze zorggroep moet zich registreren. Op die manier weten we met wie iemand die positief test op COVID-19 contact heeft gehad. Zo kunnen we de ketting van besmetting doorbreken.

Voor alle externen (leveranciers, sollicitanten, …) ligt een register aan het onthaal, het aanloopadres, …
Externen die gewoon iets afgeven, moeten zich niet registreren.

Testing

Voor elke nieuwe geplande opname moet de patiënt getest worden op het coronavirus. Dit gebeurt bij voorkeur voor de opname via de verwijzende arts in een testcentrum. Indien het echt niet anders kan, zal Multiversum zelf de test uitvoeren. Daarvoor moet dan vooraf een afspraak worden gemaakt.

Brochure

We hebben We hebben een brochure samengesteld met enkele tips om onze zorggroep coronavrij te houden. Handig voor iedereen die bij ons binnenkomt.
Klik hier.