Studiedag: 30 jaar knoop in de kijker

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

30 jaar Knoop in de kijker

Donderdag 1 juni

Campus Amedeus, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel (zaal hof van rieth 1)

ONTDEK HIER DE VOLLEDIGE PLANNING PER UUR

Workshops

1) Ik hoor, ik hoor wat jij ook hoort, toch begrijpen we het anders.

Het is een logopedische insteek, het is communiceren, het is werken met picto’s

Graag willen we starten met te luisteren naar jullie uitdagingen in de communicatie bij personen met een verstandelijke beperking. Omdat overschatting vaker voorkomt bij deze doelgroep nemen we jullie graag mee in de wereld van verschil tussen taalbegrip en taalproductie. Daarnaast lijkt het ons zinvol om in te gaan op pictoschema’s, want zijn picto’s wel zo toegankelijk als ze lijken?

Door: Britt Sels en Elise Aerden

 

2) Ik zie, ik zie wat jij niet ziet … Ik kijk door de ogen van het paard

Het is Echt & Puur, het is in het Hier & Nu, het is Paardencoaching

Een glimp op ons therapieaanbod met dieren, kan jullie mogelijks plezieren.

We delen enkele methodieken en jullie kunnen van een praktijkvoorbeeld meespieken.

Een tikkeltje systemisch werk en ervaringsleren om het concept te integreren.

Meegeven van een gevoel heeft deze workshop als doel.

Door: Liesbeth Olyslaeghers en Joni Kerremans

 

3) Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: psychose en verstandelijke beperking

Het is verwarrend, het is een andere bril, het is een uitdagende dubbeldiagnose

In deze workshop wordt stilgestaan bij de kenmerken van een psychose bij verstandelijke beperking en de behandeling ervan.

Door: dr. Neeltje Van Ham

 

4) “Zie mij!”: anders omgaan met agressie

Het is een uitdaging, het is een evolutie, het is vallen en opstaan

Wij nemen jullie graag mee op onze zoektocht doorheen de jaren. We werpen samen met jullie een kritische blik op onze veranderende visie op omgaan met agressie en anders impacterend gedrag.

Door: Sophie Verstraeten, Joke Melis en Karen De Bie

 

5) Ik wil, ik wil, of toch niet? … Met je verslaving in de Knoop?

Het is moeilijk te begrijpen, het is “een keuze”, het is een “ziekte”.

Samen met Mike, een man met een verstandelijke beperking die kampt met een verslaving, geven we jullie een unieke inkijk in zijn verhaal. We bespreken de worstelingen die we ervaren in het werken met mensen met een verslavingsproblematiek en wisselen hierover graag van ideeën.

Door: Joke De Ceuster en Saskia De Munck

 

6) Ik zie, ik zie een golf … Onada. Wat doen wij voor jou? Wat kan jij betekenen voor ons?

Het is uitwisseling, het is samenwerken, het is samen zoeken.

Naast een kennismaking met het zorgaanbod van Onada, gaan we samen op weg naar de ideale intersectorale samenwerking. Aan de hand van een casus gaan we nadenken over knelpunten, kansen en uitdagingen met als doel hier beleidsmatig verder aan de slag te gaan. We hopen op een brede input vanuit de verschillende werkvelden.

Door: Ines Goossens en Tine Journée

 

 7) Ik zie, ik zie … Omer meets Dõsen in de Knoop

Het is een creatief model, het is “1 plus 1 is 3”, het is een manier om je blik te verbreden.

In Knoop werken we met een geïntegreerd model van nieuwe autoriteit en emotionele ontwikkeling. Het model vormt de basis voor casusbesprekingen en een leidraad om in gesprek te gaan. In deze workshop nemen we jullie mee in dit kader en tonen jullie de praktische uitwerking ervan.

Door: Goedele Hoefnagels en Marleen Schryvers

 

8) Ik zie, ik zie één beeld, één taal: De Brainblocks

Het is spelen met blokken, het is psycho-educatie rond autisme, het is zeer breed inzetbaar

We geven een introductie m.b.t. het gebruik van de visuele toolkit Brain Blocks om vervolgens a.d.h.v. casuïstiek de praktische vertaalslag te maken.

Door: Marijke Van Imschoot en Karen Joos

 

9) Ik zie dwang, ik zie drang, ik zie … euh?!

Het is dwang en drang bij mensen met een verstandelijke beperking. Kaders en handvatten uit de praktijk

We staan stil bij helpende kaders waarmee we herhalende gedachten en dwangmatige handelingen bij mensen met een verstandelijke beperking beter kunnen begrijpen. Vanuit praktijkervaring lichten we voorbeelden van interventies toe, toepasbaar bij deze specifieke problematiek.

Door: Eveline Neirynck en Lies Taghon

 

10) Ik zie, ik zie … ik kijk vooral anders – Initiatie in de Methode Heijkoop

Het is ontdekken, het is prikkelend, het is visievormend.

De Methodiek “Ontdekkend Kijken” is een instrument dat ons uitdaagt om op een andere manier te kijken naar uitdagend gedrag. Via videobeelden gaan we aan de slag en hopen we jullie blik te verruimen. Want anders kijken, is anders denken, is anders handelen.

Door: Eva Baisier en Charlotte Sustronck

 

11) Ik zie, ik zie een …ethische Knoop

Het is verwarrend, het is dilemma, het is een boeiend debat.

 

Aan de hand van een casusschets lichten we de grenzen toe waarop we soms botsen. Tot waar reikt onze verantwoordelijkheid als hulpverlener? Gemengde blikken brengen veelal verlichting! In deze workshop praten we over ethische kwesties binnen de verschillende sectoren die deelnemen.

Door: Ellen Van de Vliet en Helena Iosifidis

 

12) Ik zie rode oortjes, zie schaamte of uitdaging … ik zie jou wel zitten!

Het is seksualiteit en verstandelijke beperking

Vanuit een casus wordt seksualiteit onder de loep genomen bij jongeren met een verstandelijke beperking en ASS. Welke stappen kan men ondernemen? Waar zijn we op gebotst?

Door: Evi Van den Boogaert en Taike Hannes

 

13) Ik zie, ik zie ingrijpende gebeurtenissen en moeilijk gedrag

Het is trauma en autisme

Een workshop waarbij dieper ingegaan wordt op het specifieke van trauma bij personen met een autismespectrumstoornis

Door: Tina Jacobs, Greet Lambrechts en Marijke Van Imschoot