Studiedag Knoop: planning

Planning studiedag Knoop

9 u tot 9.30 u Onthaal

9.30 u tot 9.50 u Het verleden, het heden en de toekomst

Inleiding door Dr. Hugo Jorens, Dr. Neeltje Van Ham en Willem De Muer

9.50 u tot 10 u Video boodschap door Hilde Crevits, viceminister president van de Vlaamse Regering en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

10u tot 10u40

Een blinde vlek?
Screening Lichte verstandelijke beperking en Zwakbegaafdheid in de Nederlandse GGZ: prevalentie en associaties

Inhoud

In deze presentatie zal het screeningsinstrument de SCIL om zo snel en eenvoudig een eerste indruk te krijgen op het al dan niet aanwezig zijn van zwakbegaafdheid (ZB) en een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) besproken worden. Er zal verder ingegaan worden op het promotieonderzoek over prevalentie van ZB en LVB in de Nederlandse specialistische GGZ en de gevonden associaties gedwongen opname en behandeling, trauma agressie. Tenslotte wordt er een model gepresenteerd om deze uitkomsten te begrijpen evenals welke oplossingen er mogelijk en nodig zijn om deze patiëntengroep goed te kunnen behandelen in de GGZ en welke samenwerking er wenselijk is met de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Bio

Dr. Jeanet Nieuwenhuis is opgeleid als huisarts én Kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft op diverse plekken als kinder- en jeugdpsychiater gewerkt, met autismespectrumstoornissen als specialisatie.

Sinds 2010 is zij werkzaam als psychiater bij het derdelijns expertise centrum VGGNet te Warnsveld in het oosten van Nederland. Hier werkt ze vooral met patiënten met ernstige langdurige en complexe psychiatrie. De LVB doelgroep staat centraal in haar promotieonderzoek naar prevalentie en associaties zoals agressie, dwang en drang en trauma van LVB patiënten binnen de generalistische tweedelijns GGZ in Nederland. Op 20 september jongstleden is zij hierop aan de Erasmus universiteit gepromoveerd.

Naast haar werk als (beleids)psychiater en onderzoeker is ze lid van de Raad van Advies voor de GGZ bij het Landelijke Kenniscentrum LVB, is zij boegbeeld van het themanetwerk LVB binnen het Kenniscentrum Phrenos en geeft zij regelmatig presentaties en workshops over diverse onderwerpen.

10.40 u tot 11.10 u Pauze

11.10 u tot 11.50 u

Toekomstige uitdagingen voor theorievorming, onderzoek en praktijk van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen

Inhoud

Het zorgcontinuüm voor personen met een verstandelijke beperking (VB) en GG-problemen is vandaag veel beter uitgebouwd dan pakweg 30 jaar geleden, toen Knoop opstartte. Zijn we er al? Is iedereen blij? Of hebben we toch nog een aantal uitdagingen?

Bio

Prof. Dr. Filip Morisse is coördinator strategisch beleid doelgroep dubbeldiagnose en medewerker outreach De Steiger in het P.C. Dr. Guislain. Hij doctoreerde in 2021 op het thema emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking en is gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is boardmember van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID).

11.50 u tot 12.30 u

Suïcidaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud

Bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) is suïcidaal gedrag een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Mensen met een verstandelijke beperking hebben gedachten aan de dood, aan zelfmoord en zijn in staat zijn om een ​​intentie tot zelfmoord te vormen en om deze intentie uit te voeren. In deze presentatie verkennen we het concept suïcidaliteit en vatten we het beschikbare onderzoek naar suïcidaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking samen. Daarnaast is er aandacht voor een aantal belangrijke lessen over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Biografie

Jannelien Wieland is werkzaam als psychiater in de GGZ en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze is lid van het bestuur van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID), lid van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen en voorzitter van het platform Psychiatrie en verstandelijke beperking van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie. Jannelien heeft verschillende publicaties op haar naam staan over geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking. Ze doet onderzoek naar suïcidaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en geeft regelmatig trainingen over dit onderwerp.

12.30 u tot 14 u Middagpauze

14 u tot 15 u: Eerste reeks workshops

15 u tot 15.30 u: Pauze

15.30 u tot 16.30 u: Tweede reeks workshops

16.30 u: Afterparty