Het gouden label is van ons

Kwaliteitsvolle zorg leveren is het grootste doel van zorggroep Multiversum. Ons beleid werd nu beloond met een internationaal erkend kwaliteitslabel Qualicor Europe (vroeger gekend als NIAZ).

In 2017 beslisten we om onze fusie (tussen Sint-Amedeus Mortsel en broeders Alexianen Boechout) te ondersteunen met Qualicor. Bij het stroomlijnen van onze (zorg)processen werden de kwaliteitsnormen van Qualicor als toetssteen gebruikt. Uiteindelijk gingen we voluit voor een Qualicor-accreditatie.

De afgelopen vijf jaren hebben we erg hard gewerkt aan de kwaliteitsvolle zorg. We ontwikkelden systemen zoals een geïntegreerd EPD en medicatiepakket, het handboek, het incidentmeldsysteem, beleidsplannen, ... We definieerden 6 kwaliteitsthema’s (een bekwaam team, effectieve zorg en behandeling, veilig werken, cliëntveiligheid, medicatie en Infectiepreventie en -bestrijding). Binnen deze thema’s beschrijven we onze basisprocessen en werken procedures uit. We zetten in op continue verbetering volgens het Plan-do-check-act-model: we maken plannen, voeren uit, evalueren en sturen bij.

Deze internationale erkenning is het bewijs dat we goed bezig zijn. Maar het betekent niet dat het werk af is. We zullen blijven investeren in veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Kerstmarkt Boechout 098