Studiedag IBW: planning

Programma

9 u: Opwarming
9.30 u – 9.40 u: Aftrap (arbitrage Simon Godecharle)
9.40 u – 10 u: Evoluties op de transfermarkt: van Beschut Wonen naar Supported Housing.

Vertrekkend vanuit doorleefde ervaring spelen we de bal vooruit. Welke positie neemt deze zorgvorm in vandaag? Welke dynamieken en bewegingen sturen ons beleid voor de toekomst? En hoe blijven we de nodige (woon)ruimte creëren om samen met onze cliënten en hun netwerk de gepaste ondersteuning te bieden?
Door Nicole Van Houtven (zorgmanager IBW Multiversum), Wim De Puysseleyr (coördinator) en Tom Vansteenkiste (zorginhoudelijk coördinator).

10 u – 10.45 u: Jan Olthof aan de bal: werken met complexiteit in de spits van het intersectorale speelveld.

In mijn bijdrage zal ik, geïnspireerd door de visie van Cruijff op voetbal, ingaan op het intersectorale speelveld als een complex dynamisch systeem. Aan de orde zal komen het onderscheid tussen complexiteit en ingewikkeldheid. Denken in termen van complexiteit vraagt om het organiseren van een team rondom complexe problematiek, in plaats van het opsplitsen van de zorg in losse functies en taken, in individuele zorg door aparte instellingen. Voetbal kan een behulpzame metafoor zijn om dat wat complex is maar bij elkaar hoort, niet uit elkaar te halen. "Uit elkaar halen is herhalen" is daarbij de stelling die ik zal toelichten.

Jan Olthof is psychotherapeut, supervisor & erkend opleider/docent, oprichter School voor systemische opleiding in Maastricht, Nederland. Tevens auteur van het recente boek “Cruijffiaans Denken in de narratieve systeemtherapie”.

10.45 u – 11 u: Rust

11 u – 11.45 u: Peter Dierinck versnelt de actie: Kwartiermaken van de bank naar het veld.

Van segregatie tot inclusie: gelijkaardige processen lijken terug te vinden binnen de evolutie van een organisatie als Beschut Wonen en de rol die kwartiermakers vandaag innemen in het zorglandschap om de stappen tot die inclusie te faciliteren. Maar welke professionele identiteit hangt nu vast aan Kwartiermaken? En hoe kunnen we de eigenschappen van een kwartiermaker omschrijven? We hebben het over het belang van snel omschakelen, over het vinden en creëren van ruimte en warme plekken. En over hoe de functie van hulpverleners zich verhoudt tegenover 'social holding’.
Peter Dierinck is klinisch psycholoog en werkzaam rond Kwartiermaken en Ervaringsdeskundigheid voor Psyche vzw. Hij is auteur van “Hoop Verlenen” en het “Handboek Kwartiermaken”.

11u45 – 12u15: Het panel verlengt de voorzet. Beschouwingen over de eerste helft.
Jan Olthof, Peter Dierinck, Tom Vansteenkiste & Katrien Jacobs
Moderator: Simon Godecharle.

Katrien Jacobs is auteur van ‘Mijn Herstelboek’ (2021) waarbij ze de eigen ervaring in de GGZ beschrijft.

12.15 u – 12.30 u: dr. Luc Lancelot kopt ‘m binnen. De kroon op zijn werk.

12.30 u – 13.45 u: Half time
13.45 u – 14.30 u: Eerste reeks infoshops
14.30 u – 14.45 u: Rust
14.45 u – 15.30 u: Tweede reeks infoshops
15.30 u: Verlengingen met receptie en netwerkmoment