Onze Mobiele Teams vieren jubileumjaar: “Psychiatrische begeleiding in het comfort van de eigen thuisomgeving”

In juni 2024 viert het Mobiel Crisisteam van psychiatrisch centrum Zorggroep Multiversum haar vijfjarig bestaan. Het Mobiel Team langdurige zorg heeft dan weer exact 10 jaar op de teller. Beide Mobiele Teams begeleiden personen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid op maat en dat in het comfort van de eigen thuisomgeving. En daar is een goede reden voor: “Het werkt vaak even goed en is veel minder ingrijpend dan een ziekenhuisopname.” De crisisbehandeling duurt max. 6 weken, waarbij een langdurige begeleiding max. 2 jaar duurt. Beide teams verplaatsen zich met de fiets. Dat is snel, duurzaam en efficiënt!

Enkele cijfers

In 2023 kregen 834 cliënten thuisbegeleiding, waarvan de meeste in de regio's Hoboken en Deurne plaatsvonden. De meest voorkomende klachten van de cliënten van het crisisteam waren in 2023 ernstige vormen van depressie, angst en aanpassingsstoornissen. Bij mensen in het langdurige traject waren dit in dezelfde periode voornamelijk psychoses en verslaving.

Symbolische boomplanting

De Mobiele Teams vierden hun jubilees met een symbolische boomplanting aan het hoofdgebouw van Zorggroep Multiversum (campus Amedeus) in Mortsel. Dit als aandenken aan dit mooie jubileumjaar voor beide teams.

Kracht van samenwerking

Cindy Puyenbroeck, coördinator van het mobiel psychiatrisch team, benadrukt het belang van samenwerking tussen verschillende professionele betrokkenen (zoals huisartsen, psychologen, enz.),: “Het is belangrijk dat de verschillende zorgpartners goed op elkaar afgestemd zijn zodat de zorg, ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoordt aan de concrete en persoonlijke noden van onze cliënten."

Johan Heyrman, coördinator van het mobiel psychiatrisch crisisteam, legt uit hoe het crisisteam werkt om opnames te voorkomen: “Ons mobiel crisisteam biedt zorg aan huis bij mensen die te maken krijgen met een psychiatrische crisis. We willen mensen zoveel mogelijk helpen in hun vertrouwde omgeving en pas overgaan tot opname in het ziekenhuis, wanneer er echt geen andere optie is.”

Ellen Berghmans, zorgmanager van de mobiele teams, vat het succes en de missie van de teams samen: “Mobiele teams brengen letterlijk en figuurlijk de zorg dichter bij de mensen: ze gaan aan huis en werken hoge drempels weg waar nodig. De vermaatschappelijking van zorg in actie!”

Samen blijven de Mobiele Teams zich inzetten om iedere cliënt de best mogelijke zorg te bieden, in hun eigen vertrouwde omgeving. Want bij Zorggroep Multiversum telt ieder verhaal!