Maatschappelijk herstel & Geestelijke Gezondheidszorg: 't Twijgje

’t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum ligt in het centrum van Turnhout. ’t Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers.
Voor elke cliënt wordt passende dagbesteding gezocht, indien mogelijk al in samenwerking met de verwijzer. De cliënt wordt ook begeleid en ondersteund bij het volhouden van de dagbesteding.
Bewoners van PVT De Liereman in Oud-Turnhout vinden in ’t twijgje een zinvolle tijdsbesteding.

www.twijgje.be

Adres:

't Twijgje
Steenweg op Gierle 65
2300 Turnhout
T 014 43 65 43

Openingsuren

Maandag: 8.30 u - 17 u
Dinsdag: 8.30 u - 17 u
Woensdag: 8.30 u - 17u
Donderdag: 8.30 u - 17 u
Vrijdag: 8.30 u - 17 u