Ons jaarverslag in één oogwenk.

Geïnteresseerd in een beetje meer uitleg? Hieronder vind je ons jaarverslag in vier alinea's:

Uitbreiding van ons zorgaanbod

Kwaliteitsvolle zorg bieden, dat is altijd onze hoofdbekommernis. Ondanks de voortdurende coronacrisis en de impact op onze dagelijkse werking, kwam het accreditatietraject binnen onze afdelingen/wooneenheden opnieuw op de voorgrond.
Daarnaast konden we, dankzij middelen die vrijgemaakt werden in het zog van de coronacrisis, onze hulp uitbreiden.
Omdat familie en naasten van onze cliënten heel belangrijk zijn, hebben we het charter van de familievertrouwenspersoon ondertekend.

Digitalisering

Digitalisering stond ook in 2021 hoog op onze prioriteitenlijst.
Zo namen we de basis van ons digitale huis - onze IT-infrastructuur - onder de loep. We werkten een roadmap uit om onze digitale werkplek verder uit te bouwen. En we zetten de eerste stappen in de migratie richting Cloud. Verder bouwden we aan een nieuw intranet en verschillende toepassingen om onze werkprocessen te automatiseren. Maar eerst wilden we peilen naar de digitale vaardigheden van onze medewerkers en daarom organiseerden we een interne bevraging.

Infrastructuur

Infrastructuurwerken hebben altijd één doel: het welzijn van onze cliënten optimaliseren. Zo gingen patiënten en medewerkers van Cadenza 1 na meer dan en half jaar terug naar een opgefriste afdeling die vooral als doel had meer nabijheid te creëren voor de patiënten, werd het vrijetijdshuis op campus Amedeus verhuisd naar een meer centrale plaats voor een betere toegankelijkheid en werden op GAUZZ A twee beveiligde kamers in gebruik genomen die de veiligheid van de kinderen garandeert maar ook de kwaliteit van hulpverlening.

Initiatieven voor onze medewerkers

Ook in 2021 werden er diverse initiatieven genomen om onze medewerkers te ondersteunen, het werken te vergemakkelijken of aangenamer te maken. Met de implementatie van de online tool 'Mijn HR-kompas' werd een nieuwe  stap gezet om HR-processen te digitaliseren. Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kon instappen in een zogenaamde ‘fietslease’. En tenslotte werd afgelopen jaar een Inspiratiegids Veerkracht uitgewerkt gericht aan alle medewerkers, die ingaat op vragen als  wat houdt ‘veerkrachtig zijn’ nu juist in? En hoe kan je veerkracht versterken, van jezelf, je collega’s of je team? Welke hulpbronnen kan je vinden binnen de organisatie?

Wil je nog meer informatie? Wil je weten wat we in de marge hebben gedaan? Hou je van cijfers?

Je vindt het allemaal in dit verslag (link PDF).