Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg: Psychiatrisch Ziekenhuis

De polikliniek van Multiversum biedt de mogelijkheid op raadpleging te komen bij een psychiater of een psycholoog. Het aanbod omhelst diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Er is ook de mogelijkheid na een opname poliklinisch opgevolgd te worden. De behandeling kan bestaan uit medicatie of therapeutische gesprekken of een combinatie van beide.
Eventueel kan de behandeling hier ingesteld worden en worden verdergezet door de betrokken huisarts, psychotherapeut of beiden. Indien een opname een beter alternatief lijkt, zal dit overlegd worden met de patiënt en de doorverwijzer.

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing via een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW,…) De raadplegingen zijn steeds op afspraak.

Folder.

Aanmelden kan via dit inschrijvingsformulier. Wil je meer info? Bel naar 03 443 79 23, elke werkdag bereikbaar tussen 9 u en 17 u.

De polikliniek Campus Amedeus richt zich op algemeen-psychiatrische problematiek: depressie, angststoornis, bipolaire stoornis, psychose. Daarnaast is er een specifiek aanbod voor jongeren tussen 16 en 24 jaar, ouderen met psychiatrische moeilijkheden en personen met een verstandelijke beperking. Vanuit de polikliniek wordt ook een groepsaanbod georganiseerd.

De polikliniek Alexianen biedt de mogelijkheid om op consultatie te komen bij een psychiater of psycholoog voor verslavingsproblemen, al dan niet in combinatie met andere psychische problemen. De verslaving kan zowel betrekking hebben op verslavende producten (alcohol, drugs, medicatie), als op gedragsverslaving (gokken, gamen).

De polikliniek van Multiversum heeft ook een groepsaanbod. Dit is therapie en begeleiding in groepsverband.

Door aan te sluiten bij een groep tref je andere mensen met dezelfde moeilijkheden, vind je erkenning bij elkaar en is er begrip voor wat je voelt. Dit wordt als steunend en nuttig ervaren door deelnemers. Het geeft deelnemers grip om met hun moeilijkheden om te gaan en geeft weer hoop naar de toekomst. De therapeuten leiden het groepsproces en zorgen voor een vertrouwelijk klimaat. 

Er is een groepsaanbod voor diverse moeilijkheden. Via deze link vind je meer informatie over het groepsaanbod in de polikliniek van Multiversum.

Mensen met een beperking hebben meer kans om een psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen te ontwikkelen. De combinatie van meerdere problematieken kan soms leiden tot complexe hulpvragen, die invloed hebben op meerdere levensdomeinen: zelfredzaamheid, (het aangaan van) relaties, vrije tijd, werken, …

Folder Onada cliënt
Folder Onada consulentenwerking

Personen met gedrags- en/of psychiatrische problemen en

  • een verstandelijke beperking;
  • en/of een autismespectrumstoornis (ASS);
  • of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH);

die zich in een vastgelopen situatie bevinden.

Doelstellingen

- Terug op de sporen brengen van de vastgelopen situatie;
- Draagkracht natuurlijk en/of professioneel netwerk verhogen;
- Brugfunctie tussen sectoren creëren;
- Signaal- en sensibiliserende functie op beleidsniveau.

Onada gaat samen met enkele consulenten op zoek naar een manier om de vastgelopen situatie te doorbreken. Consulenten zijn professionele hulverleners, werkzaam binnen verschillende sectoren zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, … Zij denken mee na vanuit hun expertise en geven inzichten en adviezen.

Wanneer we je vraag niet kunnen oplossen, zoeken we voor jou naar een dienst of organisatie die je kan verder helpen.

Wie kan zich aanmelden?

Zowel de cliënt, iemand vanuit het natuurlijk netwerk (ouders,…) als hulpverleners uit alle sectoren (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector, onderwijs, …) kunnen zich aanmelden bij Onada. Aanmelden bij Onada kan telefonisch op het nummer 0472 30 79 27. of door een mail te sturen naar onada@multiversum.broedersvanliefde.be. Alle gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld. De ondersteuning die wordt geboden, is gratis.

Zorggroep Multiversum, campus Amedeus
Deurnestraat 252 - 2640 Mortsel
onada@multiversum.broedersvanliefde.be
Telefoonnummer:03/440 68 50

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een consult bij Onada?
Een vraag naar ondersteuning is gratis. VAPH en Zorggroep Multiversum nemen de kosten op zich.

Is een diagnose, attest van beperking of psychiatrische problematiek nodig?
Nee, wel moet er een sterk vermoeden zijn dat de cliënt een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel heeft.

Biedt Onada begeleiding aan huis?
Nee. Onada is tijdelijk in beeld om het netwerk te ondersteunen, maar voorziet geen individuele begeleiding aan huis.

Kruispunt Mortsel bestaat sinds mei 2016.
Het biedt gratis hulp bij psychische en sociale problemen voor inwoners (vanaf zestien jaar) van volgende gemeenten: Boechout, Hove, Kontich, Lint, Edegem, Borsbeek, Wommelgem en Mortsel.

Kruispunt Mortsel biedt geen langdurige begeleiding, maar probeert om in enkele gesprekken mensen verder te helpen, en indien nodig te zoeken naar een geschikte doorverwijzing.

www.kruispuntmortsel.be

Het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum heeft een vormingsaanbod. We richten ons hierbij op alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshelpsters, buurtwerkers, …).

De inhoud van de vorming wordt in samenspraak bepaald. Een aanbod is beschikbaar omtrent psychiatrische ziektebeelden, basishouding en communicatie (hoe omgaan met een cliënt met een psychiatrische problematiek) en supervisie (coaching betreffende concrete casussen aan hulpverleners in het werkveld).

Contactgegevens:

Mobiel Team Multiversum via T 0492 13 47 21

Professionele en niet-professionele zorgverleners kunnen op werkdagen tussen 9-20 u op het aanmeldingsnummer van de cluster Algemene Psychiatrie (T 0492 13 47 22), terecht voor een vraag omtrent advies en wegwijs.

Een medewerker van de telefonische permanentie biedt ondersteuning in de zoektocht naar de juiste hulp op basis van de sociale kaart van SaRA.

Een telefonische adviesvraag kan ook resulteren in een adviesverlening omtrent het omgaan met de cliëntsituatie op locatie, in aanwezigheid van de cliënt.

Ten slotte kan via de advies- en wegwijzer- telefoon ook een deskundige in de volwassenenpsychiatrie ingeroepen worden voor een uitgebreid advies tijdens een overleg.

PZ CAMPUS AMEDEUS

Adres:
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
03 440 68 50
info@multiversum.care

Bereikbaarheid:
Treinstation Mortsel en Mortsel Deurnesteenweg bevinden zich op 200 meter.
Buslijnen 33 (Hoboken - Merksem), 51 (Berchem - Hove - Vremde), 52 en 53 (Berchem - Hove - Duffel) stoppen voor de hoofdingang.

Plan Campus

PZ CAMPUS ALEXIANEN

Adres:
Provinciesteenweg 408
2530 Boechout
03 455 75 31
info@multiversum.care

Bereikbaarheid:
Treinstation Boechout ligt op de lijn Antwerpen-Lier (dienstregeling: www.nmbs.be). Om te voet het centrum te bereiken volgt u de Heuvelstraat tot aan de Provinciesteenweg. Daar slaat u rechtsaf tot aan het Centrum (10 minuten).

Plan Campus