Wonen & Geestelijke Gezondheidszorg: vzw De Vliering

Vzw De Vliering biedt herstelondersteunende zorg aan voor volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.

In onze werking staan voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening voorop. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op deskundig personeel.

Naast ernstige en langdurige psychische problemen ervaren onze cliënten ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen. Daarom kiest De Vliering voor een integrale benadering. 

De aanbod- en probleemgerichte benadering maakt plaats voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Er worden initiatieven ontwikkeld waardoor de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren in de samenleving. Veel aandacht wordt geschonken aan participatie van cliënten en familie.

Uit onze missie:
"Eindpunt is de cliënt die een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving kan leiden."

Er zijn 5 zorgprogamma's uitgebouwd: SSeGA, Beschut Wonen De Vliering, ontmoetingscentrum De Vlonder en arbeidszorgcentrum ’t Karwei.

Sinds 2013 is De Vliering toegetreden door SaRA, een netwerk van verschillende GGZ-voorzieningen in het arrondissement Antwerpen.

Mensen met een beperking hebben meer kans om een psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen te ontwikkelen. De combinatie van meerdere problematieken kan soms leiden tot complexe hulpvragen, die invloed hebben op meerdere levensdomeinen: zelfredzaamheid, (het aangaan van) relaties, vrije tijd, werken, …

Folder Beschut Wonen

 

Beschut wonen richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Voor personen met een middelen gerelateerde stoornis wordt verwacht dat zij zich geruime tijd van alle middelen hebben kunnen onthouden.

Voor personen met een persoonlijkheidsstoornis cluster B vinden wij huisvesting en begeleiding in een groepswoning geen goed idee. Voor deze mensen voorzien wij individueel beschut wonen. Ten slotte is een mentale handicap een exclusiecriterium.

Het casemanagement wordt aangestuurd vanuit de SRH-methodiek. SRH staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

De casemanager moedigt de cliënt aan om aan de hand van zijn persoonlijk plan alle levens- en persoonlijke domeinen te inventariseren. De begeleider komt op regelmatige tijdstippen langs. In functie van de zorgbehoefte kan dit variëren van éénmaal tot viermaal per week.

Beschut wonen wil zo veel als mogelijk zorg op maat aanbieden, waarbij de keuze van de bewoner vooropstaat. Daartoe heeft beschut wonen een gedifferentieerd huisvestingsaanbod uitgebouwd.
De 60 beschikbare plaatsen bestaan uit 26 appartementen voor individuen of koppels en 8 groepswoningen tussen 3 en 8 plaatsen. Deze zijn gelegen in Boechout, Lier en Mortsel. De groepswoningen zijn instapklaar (meubels en materiaal aanwezig).

Er zijn groepswoningen voor eerder jonge en oudere bewoners, voor personen met een primair verslavingsprobleem en voor bewoners met een grote(re) zorgbehoefte. Elke bewoner beschikt over een eigen gemeubelde kamer. De maandelijkse verblijfsvergoeding ligt tussen 350 en 400 euro (tarief 2018). Hier is alles inbegrepen behalve voeding en persoonlijke uitgaven.

De bewoners onderschrijven een verblijfs- en begeleidingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement.

De doelstelling van de bewonersraad is om een kader aan te bieden waarin de bewoners mee kunnen participeren aan de werking in beschut wonen. Hierdoor ondersteunen de bewoners actief het proces van zorgafstemming welke in wezen een onderhandelingsproces is.

De bewonersraad heeft een informatiebevoegdheid. D.w.z. dat zij informatie kan opvragen m.b.t. het reilen en zeilen van De Vliering. Zij heeft ook een adviesbevoegdheid. D.w.z. dat zij adviezen en aanbevelingen kan formuleren t.a.v. de begeleiding beschut wonen en de raad van bestuur.
Verder kan zijzelf alle initiatieven nemen die kaderen in beschut wonen.

Vzw De Vliering biedt herstelondersteunende zorg in de samenleving aan voor volwassenen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid.

In onze werking staan voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening voorop. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op deskundig personeel.

Naast ernstige en langdurige psychische problemen ervaren onze cliënten ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen. Daarom kiest De Vliering als referentiekader voor het psychosociaal rehabilitatiemodel.

De aanbod- en probleemgerichte benadering maakt plaats voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Er worden initiatieven ontwikkeld waardoor de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren in de samenleving. Veel aandacht wordt geschonken aan participatie en familiewerking.

Eindpunt is de cliënt die een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving kan leiden.

Er zijn 4 deelwerkingen uitgebouwd: Mobiel Team Antwerpen (MTA) De Vliering, Beschut Wonen De Vliering, ontmoetingscentrum De Vlonder en arbeidszorgcentrum ’t Karwei.

Adres:
vzw DE VLIERING
Heuvelstraat 170
2530 Boechout
03 454 23 07
de.vliering.algemeen@multiversum.fracarita.org

Bereikbaarheid:
Treinstation Boechout op 750 meter (trein Antwerpen - Mol - Herentals - Mortsel - Lier)
Buslijnen 51 (Berchem - Hove - Vremde) stopt voor de deur
Buslijn 90 (Berchem - Mortsel - Lier) op de Provinciesteenweg (op 100 meter van de campus)
Eindhalte Boechout van tramlijn 15 bevindt zich op 500m van de campus.