Wonen & Geestelijke Gezondheidszorg: IBW Multiversum

Het Initiatief Beschut Wonen Multiversum (IBW) biedt in de eerste plaats toegankelijke en kwaliteitsvolle begeleiding en daarnaast kunnen we, afhankelijk van je zorgvraag, betaalbare huisvesting aanbieden om deze begeleiding te realiseren. Dit alles zo lang als nodig, en dus ook niet langer dan nodig. De begeleidingsintensiteit varieert, afhankelijk van de noden en behoeften van je eigen herstelproces en ritme. Dit impliceert dat onze zorgverlening een langdurig karakter kan en mag hebben. Waar mogelijk wordt ingezet op positieve doorstroming naar zelfstandig wonen.

Naast het reguliere zorgaanbod (individueel wonen, co-housing en Housing Apart Together (HAT)) zet de organisatie vanuit een innovatief beleid in op de participatie aan en op de ontwikkeling van intersectorale projecten, zoals Veerkrachtwonen, SSeGA en KADANS Wonen. Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk worden opgevolgd en waar mogelijk geïmplementeerd.

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).

Veerkrachtwonen voorziet een intensief zorgtraject in combinatie met langdurige woonondersteuning. De zorgzwaarte bij deze cliënten is hoog op verschillende levensdomeinen. Door de ernst van de psychische kwetsbaarheid is een intensieve ondersteuning aangewezen.

Met deze nieuwe werking streven we ernaar dat jongvolwassenen op een volwaardige manier in de samenleving kunnen participeren. We vertrekken vanuit eigen kracht en regie, met aandacht voor een positief en realistisch toekomstplan overheen de verschillende levensdomeinen, en dit samen met of ondanks de aanwezigheid van beperkingen.

We zien dit project als een relevante schakel in de zorg voor jongvolwassenen, met als doel het realiseren van een overstap naar een reguliere, eigen woning, én met maximale re-integratie in de maatschappij.

Veerkrachtwonen legt de klemtoon op:

  • jongvolwassenen én hun netwerk
  • peer support
  • een herstelondersteunende woonomgeving
  • een individueel ontwikkelingsgericht traject
  • een specifieke groepswerking

Informatie
T 0495 24 11 25

Folder Veerkrachtwonen

Op 1 maart 2017 is Kadans Wonen van start gegaan. Kadans staat voor KetenAanpak Daklozen Antwerpen Stad. De stad heeft hiertoe 20 appartementen en 2 woningen ter beschikking gesteld aan IBW Multiversum met het oog op het bieden van aangepaste huisvesting aan dak- en thuislozen. Het concept van beschut wonen wordt ook hier gehanteerd.

Voor de exploitatie van deze bijzondere woonvorm werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Free Clinic. Door middel van woonbegeleiding wordt betracht deze bewoners met meervoudige psychiatrische problemen te ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen verslaving en andere problemen.

Aanmelden:
De aanmelding gebeurt exclusief door de casusregisseurs van de stad Antwerpen op basis van de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix).

Adres
Kadans Wonen
Heuvelstraat 170
2530 Boechout

SSeGA staat voor Samenwerkingsverband Sociaal Wonen en Geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen. Het operationele team is er voor sociale huurders in nood. Vereenzaming en verwaarlozing zijn een groot risico.
Het interdisciplinaire team biedt aanklampende zorg waar nodig en ondersteunt mensen in hun eigen woning en eigen omgeving. Er wordt ingezet op verbinding en toegang tot gepaste zorg.
Het doel is dat huurders hun woning kunnen behouden en een waardevolle plek vinden in de samenleving.

Aanmelden:
De aanmelding gebeurt exclusief door de sociale diensten van sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor in Antwerpen.

Meer info:

Coördinator: Tine Lefevre
tine.lefevre@multiversum.broedersvanliefde.be

Zorginhoudelijk coördinator: Lise Docx 
lise.docx@multiversum.broedersvanliefde.be

 

Adres:
IBW Multiversum
Antwerpsestraat 179    Heuvelstraat 170
2640 Mortsel                 2530 Boechout
0477 88 27 95                03 454 23 07

beschut.wonen@multiversum.broedersvanliefde.be

Bereikbaarheid:
Antwerpsestraat - Mortsel
Buslijnen 7 en 15 (tram) en 90, 91, en 92 (bus) stoppen vlakbij.
Vergeet niet je parkeerschijf te plaatsen als je met de auto komt.

Heuvelstraat - Boechout
Treinstation Boechout op 750 meter (trein Antwerpen - Mol - Herentals - Mortsel - Lier)
Buslijnen 51 (Berchem - Hove - Vremde) stopt voor de deur
Buslijn 90 (Berchem - Mortsel - Lier) op de Provinciesteenweg (op 100 meter van de campus)
Eindhalte Boechout van tramlijn 15 bevindt zich op 500m van de campus.