20191003 Community Mental Health Care - Banner programma

Dit symposium heeft als doel om regionaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen samen met zorggebruikers, hun netwerken en zorgaanbieders in de drie eerstelijnszones (ELZ):

 • ZORA (Zuid Oost Rand Antwerpen)
 • Antwerpen Oost
 • Antwerpen Zuid

Het namiddaggedeelte richt zich tot onze netwerkpartners, het avondgedeelte is specifiek voor huisartsen en zelfstandige therapeuten.

 

Inschrijving

Het symposium is gratis, maar inschrijven is nodig.
U kan daarvoor telefoneren naar 03 460 15 76 of mailen naar secretariaat@multiversum.fracarita.org.

Programma voor netwerkpartners

13 u – 13.30 u: Onthaal

13.30 u – 15.30 u:

 • Geïntegreerde GGZ en denken in zorgopdrachten (Els Vanheusden, algemeen directeur Zorggroep Multiversum)
 • Nieuwe huisvestingsprojecten voor dak- en thuislozen in het kader van de Antwerpse ketenaanpak KADANS (Eva De Bie, programmaleider Ketenaanpak Dak- en thuislozen Antwerpen)
 • Supported employment & GGZ met getuigenissen uit de praktijk i.s.m. IPS-coaches (Lieve Fransen, stafmedewerker GTB)
 • GGZ als partner onderweg (Marianne Destoop, psychiater zorggroep Multiversum)

15.30 u – 16 u: Koffie

16 u – 18 u: Debat op basis van enkele stellingen*

 • René Keet (psychiater, directeur GGZ Noord-Holland-Noord, voorzitter EUCOMS -European Community based Mental Health Service Providers Network)
 • Hanne Aerts (netwerkcoördinator eerstelijnspychologische zorg SaRA)
 • Roel Van Roy (psychiater Zorggroep Multiversum)
 • Bram Spinnewijn (huisarts)
 • Lieve Fransen (stafmedewerker GTB)
 • Nathalie Cornille (ervaringsdeskundige)

Moderator: Geert Dom (medisch directeur Zorggroep Multiversum)

18 u – 19 u:

 • Lopend buffet
 • Mogelijkheid tot bezoek/voorstelling mobiele teams en multidisciplinaire polikliniek

* Breng zeker uw smartphone mee zodat u kan stemmen over enkele stellingen die we voorleggen.

Programma voor huisartsen en zelfstandige therapeuten

19 u - 20 u:

Ontvangst en lopend buffet
Bezoek/voorstelling mobiele teams en multidisciplinaire polikliniek

20 u - 20.15 u:

Community Mental Health Care in onze regio (Marianne Destoop, psychiater zorggroep Multiversum)

20.15 u - 20.45 u:

Internationaal perspectief op Community Mental Health Care (René Keet, psychiater, directeur GGZ Noord-Holland-Noord, voorzitter EUCOMS - European Community based Mental Health Service Providers Network)

20.45 u - 21.15 u:

Wegwijs in nieuw project terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg binnen netwerk SaRA (Hanne Aerts, netwerkcoördinator eerstelijnspsychologische zorg SaRA)

21.15 u - 21.45 u:

Integratie van GGZ in eerstelijnsgeneeskunde (Bram Spinnewijn, huisarts)

21.45 u - 22.15 u:

Q&A
Slotwoord i.s.m. Nathalie Cornille, ervaringsdeskundige

Accreditatie is aangevraagd in het kader van Ethiek & Economie

Logo's organisatoren

in samenwerking met

Logo's in samenwerking met

met de steun van