Geestelijke Gezondheidszorg in het ziekenhuis: PZ Campus Alexianen

deStudio – Boechout

deStudio biedt intensieve en gespecialiseerde dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblemen. Er zijn vijf behandelgroepen die verschillen qua behandelinhoud en qua behandelintensiteit (drie-, vier- en vijfdaagse behandeling). In alle behandelgroepen wordt gewerkt vanuit hetzelfde evidence-based behandelmodel: de mentaliseren bevorderende therapie (MBT).

Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)

MBT werd in Engeland ontwikkeld door Anthony Bateman en Peter Fonagy. Momenteel zijn er toepassingen in diverse behandelsettings binnen en buiten Europa. Onder invloed van ervaring en onderzoek werd de behandeling toenemend verfijnd en aangepast.

Voor wie
MBT werd aanvankelijk ontworpen voor mensen met borderline persoonlijkheidsproblemen. Later volgden aanpassingen voor en onderzoek bij mensen met andere vormen van persoonlijkheidsmoeilijkheden.

De behandeling is vooral geschikt voor mensen die moeilijkheden ervaren:
Bij het reguleren van gevoelens
Met het aangaan en in stand houden van nabije relaties
Met het beheersen van impulsief gedrag
Op het gebied van zelfbeeld en zelfwaardering

Visie
In MBT wordt er van uitgegaan dat deze (en andere) moeilijkheden verbonden zijn met problemen bij het mentaliseren. Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen begrijpt en verklaart vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, beweegredenen enz. Mentaliseren kan moeilijk zijn in situaties van verhoogde emotionele spanning en wanneer relaties met anderen hechter worden. Mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden hebben vaak ernstige problemen met mentaliseren. Dit heeft voor gevolg dat ze in bepaalde situaties moeilijkheden ervaren bij het herkennen van eigen gevoelens, overspoeld raken door emoties, zich snel bekritiseerd of afgewezen voelen, gedachten en bedoelingen aan anderen toeschrijven of impulsief reageren vanuit een bepaalde gevoelstoestand. Anderen hebben minder last van dergelijke heftige emoties maar vermijden juist gevoelens en hechte relaties met anderen. Zij voelen zich vaak leeg, waardeloos, eenzaam.

Werkwijze
Individuele en groepstherapieën (groepspsychotherapie, beeldende en lichaamsgerichte therapie) zijn er op gericht om actief het vermogen om te mentaliseren te versterken. Samen wordt gekeken onder welke omstandigheden het vermogen om te mentaliseren afneemt, met welke relationele gebeurtenissen en met welke gevoelens dit samenhangt en wat de effecten daarvan zijn. Veel aandacht gaat naar gevoelens en belevingen in het hier en nu van de relaties (met andere groepsleden en therapeuten). Er wordt gestreefd naar het bewaren van een ‘mentaliserende cultuur’ in de behandelrelaties waarbinnen ieders vermogen om te mentaliseren wordt gestimuleerd. Daarbij is er vooral aandacht voor de belevingen die ten grondslag liggen aan of verbonden zijn met klachten en gedragingen.

De omgeving wordt waar dat zinvol en nodig is betrokken bij de behandeling. Familieleden, partners of andere belangrijke betrokkenen kunnen meewerken aan de uitwerking van de behandelplannen, het ontwikkelen van signaal- en crisisplannen, de evaluaties van de behandelvooruitgang, het onderzoek van relationele moeilijkheden enzovoort.

Verdere informatie over details van de behandeling en over de manier van aanmelden is te vinden in Folder deStudio.

De cluster Verslaving / Dubbeldiagnose doet opname, stabilisatie, diagnosestelling, indicatiestelling en intensieve behandeling. We bieden behandeling en herstelondersteuning aan, zowel in voltijdse hospitalisatie als in daghospitaal. Er zijn verschillende behandeltrajecten uitgewerkt: verslaving algemeen (alcohol, drugs, medicatie, Korsakov), dubbeldiagnose verslaving en psychose, dubbeldiagnose verslaving en persoonlijkheidsstoornissen of andere ernstige psychiatrische aandoeningen (internaliserende en externaliserende problemen).

Folder Cadenza
Folder Cadenza 5

PZ CAMPUS ALEXIANEN

Adres:
Provinciesteenweg 408
2530 Boechout
03 455 75 31
info@multiversum.care

Bereikbaarheid:
Treinstation Boechout ligt op de lijn Antwerpen-Lier (dienstregeling: www.nmbs.be). Om te voet het centrum te bereiken volgt u de Heuvelstraat tot aan de Provinciesteenweg. Daar slaat u rechtsaf tot aan het Centrum (10 minuten).

Plan Campus