Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg: vzw De Vliering

Vzw De Vliering biedt herstelondersteunende zorg aan voor volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.

In onze werking staan voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening voorop. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op deskundig personeel.

Naast ernstige en langdurige psychische problemen ervaren onze cliënten ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen. Daarom kiest De Vliering voor een integrale benadering. 

De aanbod- en probleemgerichte benadering maakt plaats voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Er worden initiatieven ontwikkeld waardoor de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren in de samenleving. Veel aandacht wordt geschonken aan participatie van cliënten en familie.

Uit onze missie:
"Eindpunt is de cliënt die een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving kan leiden."

Er zijn 6 zorgprogamma's uitgebouwd: Mobiel Team Antwerpen (MTA) De Vliering, SSeGA, Beschut Wonen De Vliering, ontmoetingscentrum De Vlonder en arbeidszorgcentrum ’t Karwei.

Sinds 2013 is De Vliering toegetreden door SaRA, een netwerk van verschillende GGZ-voorzieningen in het arrondissement Antwerpen.

Mobiel Team Antwerpen De Link en De Vliering hebben een vormingsaanbod. Ze richten zich hierbij op alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshelpsters, buurtwerkers, …).

De inhoud van de vorming wordt in samenspraak bepaald. Een aanbod is beschikbaar omtrent psychiatrische ziektebeelden, basishouding en communicatie (hoe omgaan met een cliënt met een psychiatrische problematiek) en supervisie (coaching betreffende concrete casussen aan hulpverleners in het werkveld).

Contactgegevens:
MTA De Link: Nele Sauviller via 0494 11 40 04 of nele.sauviller@fracarita.org
MTA De Vliering: Freek Somers via 0484 06 43 08 of frederik.somers@fracarita.org

Professionele en niet-professionele zorgverleners kunnen op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 u en 12.30 u met het MTA contact opnemen op het nummer 0477 20 10 00 voor een wegwijzer of adviesvraag.

Men kan hier terecht voor een eenvoudige telefonische vraag naar de sociale kaart van SaRA (wegwijzer).
Het kan ook gaan om een eenvoudige of uitgebreide telefonische adviesvraag omtrent het omgaan met een cliëntsituatie, zonder dat de cliënt bij deze adviesvraag betrokken is.

Een telefonische adviesvraag kan ook resulteren in een adviesverlening omtrent het omgaan met de cliëntsituatie op locatie, in aanwezigheid van de cliënt. Ten slotte kan via de advies en wegwijzer telefoon ook een deskundige in de volwassenenpsychiatrie ingeroepen worden voor een uitgebreid advies tijdens een overleg.

Adres:
vzw DE VLIERING
Heuvelstraat 170
2530 Boechout
03 454 23 07
de.vliering.algemeen@multiversum.fracarita.org

Bereikbaarheid:
Treinstation Boechout op 750 meter (trein Antwerpen - Mol - Herentals - Mortsel - Lier)
Buslijnen 51 (Berchem - Hove - Vremde) stopt voor de deur
Buslijn 90 (Berchem - Mortsel - Lier) op de Provinciesteenweg (op 100 meter van de campus)
Eindhalte Boechout van tramlijn 15 bevindt zich op 500m van de campus.