Geslaagde studiedag over transitiepsychiatrie

Onder een stralende zon vond op donderdag 16 juni een studiedag/festival plaats over 5 jaar transitiepsychiatrie in onze jongerencluster mArquee. Na een inleidend woord door zorgmanager Willem De Muer en beleidsarts Lieve De Backer nam de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiater Rianne Klassen het woord. Minister Frank Vandenbroucke benadrukte vervolgens het belang om psychische problemen op jonge leeftijd te behandelen 'want zoiets weegt op de rest van het leven'. Na een uiteenzetting over investeringen in de geestelijke gezondheidszorg en zijn plannen op dat vlak nam hij de tijd voor een rondleiding in de jongerencluster mArquee door drie jongeren. Op zijn vraag aan de jongeren wat er moet veranderen in de geestelijke gezondheidszorg gaven ze alle drie hetzelfde antwoord: kortere wachttijden en minder taboe.

Klik hier voor de presentatie van Willem De Muer en Lieve De Backer, en hier voor die van Rianne Klaassen.