Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. De zorggroep verenigt meerdere zorgvormen:

  • ambulante diagnostiek en behandeling, advies en vorming
  • bemoeizorgteams, mobiele teams en mobiel crisisteam
  • het psychiatrisch ziekenhuis met campussen in Boechout en Mortsel
  • het psychiatrisch verzorgingstehuis met locaties in Mortsel, Boechout, Malle en Oud-Turnhout
  • beschut wonen

We zijn er geraakt!

We daagden iedereen uit om mee te doen aan de Kamenge-challenge ten voordele van onze zusterinstelling, het CNPK. De uitdaging: 9063 km tussen de zorggroep en Kamenge in Burundi te overbruggen. En we zijn er geraakt, meer zelfs, we legden 13029,95 km af. Klik hier voor een verslag.

Coronamaatregelen

Om onze zorgverlening te kunnen blijven garanderen vragen we aan iedereen die bij ons komt om rekening te houden met enkele algemene richtlijnen.

Klik hier voor een overzicht van onze coronamaatregelen.

functies-ambulant

Ambulante diagnostiek en behandeling, advies, vorming

functies-leefomgeving

Diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuisomgeving

functies-herstel

(Re)Integratie in maatschappij en beroepsleven

functies-ziekenhuis

Gespecialiseerde behandeling in voltijdse of deeltijdse opname

functies-wonen

Specifieke woonvormen